Potrzebujesz nas, gdy

foto

PRowokujemy media do pisania! O Twojej Firmie. Cele wizerunkowe, marketingowe i sprzedażowe naszych Klientów realizujemy poprzez działania media relations. Do dziennikarzy docieramy z informacjami prasowymi, które tworzone są zgodnie ze standardami ich pracy. Każda agencja PR ma swoją specjalizację, coś w czym jest naprawdę dobra, coś w czym czuje się pewnie, jest doświadczona i innowacyjna. Naszą specjalnością są media. ...więcej

Szkolenia

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE: 
12 maja 2016 r.
20 maja 2016 r.


SKUTECZNY BIZNES

 

WZROST SPRZEDAŻY

Z WYKORZYSTANIEM

NOWOCZESNYCH NARZʘDZI

MARKETINGU & PUBLIC RELATIONS
M jak MOBILE…
Zapraszamy do udziału w nowatorskim szkoleniu SKUTECZNY BIZNES Oferujemy unikalną… fuzję™ elementów nowoczesnej wiedzy biznesowej, skutecznego wsparcia sprzedaży z wykorzystaniem rynku nowych technologii i narzędzi Public Relations.


M-BIZNES

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają… specyfikę™ funkcjonowania w nowoczesnym, multimedialnym otoczeniu biznesowym. Nauczą się™ jak komercyjnie wykorzystać‡ potencjał‚ kampanii SMS, rynku nowych mediów i portali społ‚ecznościowych (na bazie rynkowych business cases). Uczestnicy poznają… w praktyce tajniki nowoczesnego marketingu i zagadnienia z zakresu PR/ promocji/ reklamy.

PROGRAM SZKOLENIA

CZĘŚĆ 1: SPRZEDAŻ I MARKETING 

 • Wprowadzenie do rynku nowych mediów
 • Biznesowe wykorzystanie Internetu, smartfonu, tabletu
 • Przygotowanie kampanii www& mobile
 • Potencjał Social Media
 • Interaktywna sprzedaĹź i marketing w budowaniu przewagi konkurencyjnej
 • Jak zarabiać‡ z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?!
CZʦƆ 2: PUBLIC RELATIONS - CZY MOBILE MARKETING MOŻE ISTNIEƆ BEZ TRADYCYJNEGO PR?

 • Miejsce Public Relations w procesie planowania strategii medialnej
 • Planowanie działań„ PR dla projektów mobile
 • Skuteczne media relations - co zrobić‡ aby dziennikarz pisał a nie tylko raz napisał;
 • Śšniadanie dla mediów, konferencja prasowa a może event medialny - co kiedy warto zorganizować‡?

KORZYŚšCI Z UCZESTNICTWA

 • Zdobycie unikalnej wiedzy z zakresu nowoczesnego i skutecznego dział‚ania rynkowego: Sprzedaż, Marketing, Public Relations
 • Wzrost efektywnoś›ci = przychody finansowe dla firmy
 • Brainstorming, część warsztatowa
 • Praktyczne umiejętności personalne i biznesowe
 • Poznanie nowych mediów i technologii, wdrożenie narzędzi w firmie
 • Nauka praktycznego wykorzystania portali spoĹłecznoś›ciowych: narzę™dzia 
 • promocji firmy i autopromocji
 • Warsztaty prowadzone przez doś›wiadczonych trenerów/specjalistów
 • Certyfikaty szkoleniowe i Raport Rynkowy dla każdego UczestnikaPRELEGENCI

DARIUSZ ADAMCZYK
Właściciel, Managing Director agencji TIME4MOBI: mobile marketing, mobile apps; dział‚ania marketing/PR/ social media z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Wcześniej Prezes Zarządu Time4Mobile (MCI, Helix Ventures) i Dyrektor Zarządzają…cy projektu JUUPSTORE - pierwszego niezależnego polskiego marketu aplikacji mobilnych. Od lipca 2013 r. Prezes Zarządu agencji SMART MEDIA PROJECT.
Od kilkunastu lat zwią…zany z branżą… www & mobile, pracował‚ min. dla: Netsize Group, MNI S.A., Teleaudio, Telecom Media.
Specjalista w dziedzinie rynku aplikacji mobilnych, nowych technologii, strategii biznesowej, szkoleń biznesowych.
Zrealizowane projekty dla: operatorów telefonii komórkowej, rynku mediów i reklamy, firm sektora B2B i B2C.
Publikacje dziennikarskie, analizy rynkowe min. dla: Twoja Komórka; Mobile Internet; Mobility; Brief; Media& Marketing; Interaktywnie.com; Marketer+; Gazeta Prawna; Gazeta Wyborcza. Wydawca magazynu cyfrowego SUPERAPPS.
Autor analiz, ekspertyz, raportów rynkowych. Prelegent na konferencjach i eventach biznesowych w kraju i za granicą…. 

AGNIESZKA BURZYуSKA
Od 17 lat praktyk Public Relations, z doświadczeniem w pracy dla korporacji, firm ś›rednich, maĹłych i rodzinnych. Od 2004 roku właściciela i managing partner agencji Public Relations studio PRowokacja. Opracowuje i wdraża strategie kreowania wizerunku firm. Prowadziła szereg projektów PR o różnym charakterze, zarówno w zakresie PR korporacyjnego, jak i produktowego. Ma doś›wiadczenie w dział‚aniach B2B i B2C. Specjalizuje się™ w branżach: nowe technologie, lifestyle oraz FMCG. Z sukcesem współ‚pracuje z mediami mają wymierne efekty trwał‚ych relacji z dziennikarzami. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Schillera w Jenie (Niemcy), Stypendystka Fundacji Roberta Boscha w Niemczech.
ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać‡ pod wybrany adres: 

Dariusz Adamczyk dadamczyk@time4mobi.pl , T.: 600 285 055
Agnieszka Burzyń„ska agnieszka.b@studioprowokacja.pl, T.: 691 910 037

ZAPRASZAMY!!!